ÚVOD

Files

VÝKLAD SIEDMICH CIRKEVNÝCH VEKOV

(AN EXPOSITION OF THE SEVEN CHURCH AGES)

Podrobné štúdium Siedmich Cirkevných vekov a rôznych hlavných učení, ktoré sú obsiahnuté v Knihe Zjavenia od prvej do tretej kapitoly.

William Marrion Branham


* * * * * * *

Brat William Marrion Branham kázal sériu kázní 4. - 11. decembra v roku 1960, aby prijal inšpiráciu pre Posolstvo napísané v tejto knihe, ktorú potom osobne zostavoval počas piatich rokov pred tým, ako bola vydaná 4. decembra v roku 1965. V slovenskom jazyku vydané v decembri 2005. Viac informácií o službe brata Williama Branhama nájdete na stránke www.vecerne-svetlo.sk. Ponúkame biblické materiály zdarma.

Informácia: Táto kniha je dostupná aj vo zvukovej forme. Stiahnuť si ju môžeš na našej stránke, alebo si môžeš dať poslať zdarma CD / knihu.

* * * * * * *PREDHOVOR

Hoci sa táto kniha bude zaoberať mnohými hlavnými učeniami, ako je Božstvo, Vodný Krst atď., ktoré sa nachádzajú v Zjavení od prvej do tretej kapitoly, jej hlavnou témou je predložiť podrobné štúdium Siedmich Cirkevných Vekov. Toto je potrebné, aby sme mohli študovať a porozumieť ostatnej časti Zjavenia, lebo z Vekov vychádzajú Pečate, z Pečatí Trúby a z Trúb Čaše Hnevu. Tak ako prvý výbuch rakety ohňostroja vystupujú cirkevné veky so silným počiatočným osvietením, bez ktorého by nemohlo byť žiadne ďalšie svetlo. Ale keď je nám raz Božským zjavením dané uvidieť oslnivý jas Siedmich Cirkevných Vekov, nasleduje svetlo za svetlom, až sa nakoniec široko otvára celé zjavenie pred naším udiveným zrakom a my, poučení a očistení Jeho Duchom, sme pripravení na Jeho slávne zjavenie, nášho Pána a Spasiteľa, toho jediného pravého Boha, Ježiša Krista.

Táto kniha je písaná v prvej osobe, lebo je to posolstvo z môjho srdca do sŕdc ľudí.

Zvláštna starostlivosť bola venovaná písaniu veľkých začiatočných písmen všetkých mien, titulov, podstatných mien a zámen atď., ktoré súvisia s Božstvom, a tak isto aj slov Biblia, Písmo a Slovo. Toto považujeme za jediný vhodný spôsob, ako vyjadriť majestát Osoby Boha a Jeho Svätého Slova.

Modlím sa o Božie požehnanie pre každého čitateľa, a nech sa každému jednotlivcovi dostane zvláštna porcia osvietenia skrze Ducha Božieho.William Marrion Branham