William Branham

    3. decembra 2022   admin


Život a služba Božieho potvrdeného proroka Williama Branhama

Život a služba


Fenomenálna služba Williama Branhama nechala v histórii nezmazateľnú stopu. Stopu, ktorá je vodítkom po ceste Pánovej pre tých, ktorých Kristus vykúpil, aby sa na nich naplnilo Slovo z Rimanom 8:29: "Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho Syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi.

"Muž, ktorého poznáme pod menom Wiliam Branham, bol poslaný, aby znovu zademonštroval Boha v tele. Ale prečo to on bol poslaný urobiť? A prečo všetky tieto znaky? Či Ježiš neurobil už všetky tieto veci? Či to ľudia nevideli a nezaznamenali? Áno, áno bezpochyby. To všetko sa už stalo. A ľudia na to zabudli. Zabudlo sa na to. Tak Boh, chcúc nám vo väčšej miere ukázať nezmeniteľnosť Svojej rady, urobil to znovu v 20. storočí. On to znovu urobil. A ja som hľadel na Jeho slávu. W. M. Branham prišiel ku nám, ako Boží prorok a ukázal nám v 20. storočí presne tie isté veci, ktoré nám boli ukázané v Evanjeliu. Kde sme čítali o niekoľkých udalostiach v Evanjeliu, v našej generácii sme ich videli na stovky. Nie menej chválebné a zázračné, v oveľa väčšom množstve. Videli sme to v našich dňoch. Chodili sme s Bohom v našom čase. On prišiel a chodil po brehoch Galilei, ale On prišiel do ulíc Phoenixu a Portlandu v Oregone a Tulsy v Oklahome a prešiel cez môj národ. Videl som to, a keď som to znovu uvidel, vedel som, čo to znamená. To bolo Slovo v čine."

        — Evanjelista T.L. Osborn na pamätnom zhromaždení vo Phoenixe v roku 1966

Táto služba dokázala, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky (Žid.13:8). Ona ho priviedla na scénu, a my si potrebujeme uvedomiť, kým je Kristus vo Svojej Cirkvi dnes, aj po odchode tohto proroka.