Boh vie, ako robiť veci

 Inspiro, Rodinný oltár 3   9. marca 2024   admin


Oslavovať ťa budú, Hospodine, všetky tvoje skutky, a tvoji svätí budú ti dobrorečiť. Vravieť budú o sláve tvojho kráľovstva a hovoriť o tvojej hrdinskej sile. To všetko nato, aby oznámili synom človeka jeho hrdinskú silu a slávu nádhery jeho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvom všetkých vekov a tvoje panovanie nad jedným každým pokolením. (Žalm 145:10-13)

Boh koná nezvyčajne. A každý človek, ktorý kedy čítal Bibliu, vie, že Boh vždy koná nezvyčajne.

A pamätajte, celé toto narodenie Jeho Syna bolo vopred pripravené Samým Bohom. Kedy sa to malo stať a ako a kedy, to bolo všetko vopred pripravené Samým Bohom.

Všimli ste si, to muselo byť práve v tom čase, keď tento vražedný kráľ Herodes, nič iné ako vrah, zabil všetky tieto malé deti, aby sa vyplnilo to, čo bolo povedané Pánom skrze proroka, hovoriac, ”V Ráme Rácheľ plače nad svojimi deťmi, pretože ich niet.” Vidíte, musel byť vražedný kráľ, aby vyplnil toto proroctvo, ktoré bolo povedané pred stovkami rokov. Ale keď Boh hovorí Slovo cez Svojho proroka, to sa musí stať, ak je to Božie Slovo. Bez ohľadu na to, ako dlho to trvá, vždy sa to stane, lebo to je Semeno. Ježiš povedal, že Slovo Božie je Semeno, ktoré zasial rozsievač. Tak to musí priniesť svoje ovocie vo svojom čase. A teraz, v tom čase musel byť tento vražedný kráľ, aby zabil tieto deti.

A ďalšia vec, ktorú si chceme všimnúť, je, že práve v tom istom čase museli ľuďom zdvihnúť dane. A robiac to, to prinútilo Jozefa a jeho ženu (jeho zasnúbenú ženu Máriu) ísť naspäť do Betlehema.

Boh vie, ako to robiť. On dokonca urobí, že diela nepriateľa Ho budú oslavovať. Ak si niekedy myslíme, že to je všetko “musíme spraviť to a tamto”, aby tie hodiny jednoducho správne tikali. Božie hodinky tikajú dokonale a Ježiš tu bude presne načas. On nebude ani o sekundu neskoršie. Všetko sa stane presne tak, ako to Boh povedal, že sa stane. Tak či to robíme alebo nie, to tu bude tak či tak, lebo Boh tak povedal a tak to bude.

W. M. Branham, Videli sme Jeho hviezdu a prišli sme sa Mu pokloniť, 63-1216