Uctievanie Slova

 Inspiro, Rodinný oltár 3   23. februára 2024   admin


 Každý duch nech chváli Hospodina! Hallelujah! (Žalm 150:6)

Musíme v našich srdciach milovať chodenie do zboru. Ak nemilujeme zbor, nemilujeme Boha, nemilujeme zhromaždiť sa spolu… Čo nazývame “zbor” je schádzanie sa spolu ku uctievaniu. Vidíte? Ak milujeme Krista, tak Ho aj spoločne uctievame. Predstavte si muža, ktorý hovorí, že miluje svoju ženu, a nevidel by ju dlhý čas, prechádza rovno okolo nej a vraví, “No, uvidím sa s ňou inokedy.” Vidíte? Alebo žena hovorí, že miluje svojho muža, alebo rodičia hovoria, že milujú svoje deti… To ukazuje. Vidíte?

Myslím, že naše vyjadrenia, že by sme ustavične mali túžiť oslavovať Ho, kdekoľvek sme, chváliť Pána. Keď Ho prichádzame spolu uctievať, uctievajme ho doma, uctievajme Ho, keď ideme autom, kdekoľvek sme, uctievajme Pána. Len pomyslite, Biblia povedala, “Nech všetko, čo má dych, chváli Pána.” A potom povedal, “Oslavujte Pána.” Aj keď nemáme žiaden dych, stále chváľme Pána. Vidíte? Chváľte… “Všetko, čo má dych, nech chváli Pána, a potom znovu nech chváli Pána.”


W. M. Branham, Ustanovenie, 62-1104E