Jeden Boh v mnohých prejavoch

 Grafické, Základné, Inspiro, Grafické   27. decembra 2023   


[1. Jánov 5:20]  A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom, v jeho Synovi, Ježišu Kristovi. To je ten pravdivý Bôh a večný život.
›› JEDEN BOH V MNOHÝCH PREJAVOCH #1.pdf