Stretnutie s Izákom

 Inspiro, Rodinný oltár 3   20. marca 2024   admin


Hallelujah, chváľte Hospodina, lebo je dobre spievať našemu Bohu žalmy, lebo je to krásne a milé; slušná je chvála. (Žalm 147:1)

Otázka: Ako sa to stane, a kam ide Nevesta?

Ide do slávy, do neba na Svadobnú Večeru, práve ako v predobraze Izáka a Rebeky, keď Rebeka išla stretnúť Izáka. Pamätajte, Eliezer teraz reprezentuje to posolstvo, ktoré vyšlo od Abraháma, Eliezer išiel nájsť nevestu pre Izáka. Našiel v chládku večera krásnu Rebeku, dievča trocha tmavšej pleti, ktorá vyšla von s vedrom na vodu. A Eliezer sa modlil, povedal, “Pane Bože, daj mi teraz dobrú cestu a úspech pre môjho pána Abraháma.”

A on povedal, “Choď, neber ho spomedzi Filištínov - neber ju.” Choď tu medzi jeho ľudí, ukazuje tým, že Nevesta Kristova a Kristus sú si pokrvní príbuzní, lebo Rebeka a Izák boli bratranec zo sesternicou.

A tak išli, a táto nádherná Rebeka vyšla von a nabrala vodu a on sa modlil… a napojila ťavy a všetko ostatné. A potom si všimnete, že poslednú voľbu musela urobiť sama Rebeka. On žiadal otca o dievča, žiadal mamu o dievča, a oni sa ani jeden nedokázali zhodnúť. Chceli, aby ešte chvíľu ostala. On povedal, “Nezdržujte ma v mojej práci.”

A Rebeka sa musela rozhodnúť, lebo on povedal, “Ona je tým dievčaťom, nech sa ona rozhodne.”

A len čo jej to bolo predstavené, jej myseľ bola rýchlo pripravená, povedala, “Ja pôjdem.” Vysadla na ťavu a išla. Pozrite sa, tá ťava, ktorú napojila, bola tou ťavou, ktorá ju zobrala ku jej ženíchovi a do celého jej úspechu. A tá istá ťava, tá istá moc toho (zviera v Biblii reprezentuje moc). A práve tá moc, ktorej dávame vodu a chválu, vodu, život, chválu Slovu, je práve tým, čo nás vezme do slávnej zeme na stretnutie s Ženíchom. Tak veru. Amen.

Vyzerajúc príchod toho šťastného dňa Milénia,
Keď príde náš požehnaný Pán,
Zobrať preč svoju Nevestu, ktorá na Neho čaká.


Pamätajte, Izák opustil stan a stál vonku na poli a premýšľal neskoro popoludní, keď uvidel, ako prichádza Rebeka. A ona ho nikdy nevidela a on nikdy nevidel ju, ale to bola láska na prvý pohľad. Ona sa doňho zaľúbila a on do nej, a ona bola dokonca zahalená. Amen. Och joj.

Pozrite, keď ho uvidela, jej srdce bolo tak plné radosti. Ona nevedela, za koho sa ide vydať, len skrze vieru. Amen.

A pamätajte, Ježiš opustí Kráľovstvo a my Ho nestretneme v sláve, máme Ho stretnúť na povetrí, medzi nebom a zemou, kde je to roztiahnuté kvôli nášmu vykúpeniu. On stretol Rebeku v polovici, medzi jej domom a svojím domom. Amen. Zobral ju do svojho domu a oženil sa s ňou a zdedil všetko, čo mal jeho otec. Amen. Och, dokonalé, tak dokonalé.

W. M. Branham, Otázky a odpovede #3, 64-0830M