Musíš však ísť a zobrať si to

 Inspiro, Rodinný oltár 3   9. marca 2024   admin


Požehnaný Hospodin, moja skala, ktorý učí moje ruky bitke, moje prsty boju, moja milosť a môj hrad, moja vysoká veža, môj vysloboditeľ, môj štít; k nemu sa utiekam, ktorý mi podmaňuje môj ľud. (Žalm 144:1-2)

Povedal, "Tam je Palestína. Prisahal som Abrahámovi pred vyše štyristo rokmi, že mu ju dám. Teraz je tvoja. Dávam ti ju, jeho semenu." "Dávam ti ju." Toto chcem, aby ste videli. Nie je to zvláštne? Povedal, "Je vaša, ale je plná Hetejov, Jebuzejov a Kanaáncov a všetkých možných nepriateľov. Sú mocne opevnení. Teraz je vaša. Choďte a zaujmite ju. Dávam vám ju, ale vy ju musíte zaujať."

Tak je to s dnešnými ľudia. Keby ste rozumeli, keď vám hovorím o Božskom uzdravovaní, povedali by ste, "Brat Branham, pozri. Modlili sa za mňa minulý večer. Nemôžem tou rukou pohybovať." To s tým nič nemá spoločné, ani trochu. Je to tvoje. zober si to. Skutočne, Boh ti to dal.

Samozrejme. Boh nevstáva a neberie kartáč, aby ich odstránil, "Tak poďte dnu. Vitajte, posaďte sa." Boh to tak nikdy neurobil. Ukáž mi tvoju vieru bez tvojich skutkov a ja ti ukážem moju vieru cez moje skutky. Musíš ísť a urobiť to. A musíš bojovať o každý centimeter zeme, ktorú máš. Každý z vás, ktorí ste zrodení z Ducha Svätého, vie, že musíte so satanom tvrdo bojovať o každý centimeter svojej pôdy. Nie je to tak? Priatelia, toto nie je piknik. Toto je bojisko. Rozumiete? Nikdy sme sem neprišli na to, aby sme jedli koláčiky a podobne. Sme v boji.

Viete si predstaviť Armádu Spojených štátov amerických, že cvičí vojaka, aby vedel vysedávať a jesť koláčiky a podobne? Dáva mu uniformu a zbraň a cvičí ho, aby išiel do boja a bránil svoju krajinu. To máme robiť. Musíme si brániť Bohom dané práva. Čo Boh povedal, je naše. Postavme sa zoči voči satanovi. Povedzme, "Je to naše. Veríme tým zasľúbeniam a ty, satan, sa môžeš akurát tak vrátiť, pretože ty aj tak nič nemáš." Satan nemá žiadne legálne právo na nič. Všetko, čo dostal, je porazené, strašiak, to je jediné, čím je. To je všetko. Nemôže ťa odstrašiť. Nič nemôže uškodiť človeku zrodenému z Ducha Svätého.
Satan na vás môže navaliť veci a vystrkovať Vás von. Ak by som zajtra prišiel do môjho domu a uvidel by som tam zhluk ľudí, opitých a prostitútiek, neriadne sa správajúcich, samozrejme, vyhodil by som ich. Nuž, ako to urobíš? Oni povedia, "Som človek. Tento dom je vytvorený pre ľudí. Aj ja tu môžem bývať."

Poviem, "Toto patrí mne. Toto je moje legálne vlastníctvo. Tu na súde mám legálny zápis, ktorý hovorí, že mi to patrí, a nemôžete proti tomu nič povedať. A ukázal by som im zápis a museli by odísť. Ak by nechceli, platí zákon, ktorý ich donúti odísť. Je to tak?

Čokoľvek, čo diabol na Vás dá vo forme choroby alebo čokoľvek to je, každá znovuzrodená osoba má právo dané od Boha. A Svätý Duch je tu, aby vyhnal akéhokoľvek diabla von. Nezáleží, či je to rakovina, nádor, katarakt, čokoľvek to je, Duch Svätý ho vyženie, ak mu ukážeš zápis v Mene Pána Ježiša Krista, pretože nemá žiadne právo. "Ja som Pán, ktorý lieči všetky nemoci." Je to tak? "On bol zranený pre naše neprávosti. Jeho sinavicami sme uzdravení." Musíš však ísť a zobrať si to.

W. M. Branham, Svedectvo (Vzkriesenie mŕtveho chlapca), 53-1203