#269 Najtemnejšia hodina

 Inspiro, Rodinný oltár 2   17. mája 2022   admin


Rodinný oltár II, 7.september

A mnohí zo Židov boli prišli k Marte a Márii, aby ich potešili ohľadom ich brata. Vtedy Marta, ako počula, že ide Ježiš, vyšla proti nemu, ale Mária sedela doma. Vtedy povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. (Ján 11:19-21)
Tu On teraz prichádza do mesta. Sedí tam Marta a Mária. Je temno, ó, všetka nádej je preč. Lazar bol zhnitý v hrobe. To sú skrátka slová, ktoré všetci z vás dokážu rozumieť. Len tam jednoducho leží a môžete povedať, že sa mu "pohoršilo", ak chcete, ale on bol zhnitý. Jedného večera som povedal, že mi bolo raz tak zle, až som vracal. A všetci sa začali smiať. Povedal som, že, "Som tak chorý, keď vraciam, ako keď vy vraciate, takže aký je v tom rozdiel?" Povedal som, "Je to to isté." Nesnažte sa nabaliť na seba množstvo vecí, buďte len tým, kým ste. To je to, čo sa dnes deje s ľuďmi. Snažia sa byť príliš naškrobení. Je to pravda. Amen. Skutočne to tak myslím, vy nie? Amen. Verím, že je to pravda. Evanjelium sa dostalo do niečoho takého, čo je úplne vypchaté vatou, vzdelané. Oni ich tu postavia do seminárov alebo cintorínov alebo čokoľvek to je. (Všetko je to to isté, oboje sú to miesta mŕtvych.) Seminárny kazateľ mi pripomína kura z inkubátora. Také malé kura z inkubátora len švitorí a švitorí a švitorí a nemá žiadnu mamu. Ono je vyliahnuté mechanicky. Pripomína mi to tiež kazateľa z inkubátora. Je to pravda. Počkajte. Milujem starodávnych Bohom, Duchom Svätým spasených ľudí a akciu Ducha Svätého. Skutočne. To reaguje. To je pravda. Všimnime si, rýchlo. Tak, ako Ho vidíme prichádzať do tohto mesta, sedela tam Marta. Bola počas svojich dní dosť nedbanlivá, zdá sa to tak. Ale teraz ju uchopila viera. Niekto prišiel a povedal, "Majster prichádza do mesta." Ó, môžem ju vidieť. Tá najtemnejšia hodina, akú kedy videla, bola to tá najtemnejšia hodina, ktorú ten malý dom videl. Ó, ich milovaný bol mŕtvy. Prešli štyri dni. Mali vieru vo svojho milovaného Majstra, ktorá ich vytiahla z cirkvi, aby Ho nasledovali. Každému, kto kedy nasledoval Ježiša, bolo zakázané vrátiť sa naspäť do cirkvi. Viete, že je to pravda. On bol fanatikom, tak to oni tvrdili. A každý, kto Ho nasledoval, bol vystrčený z cirkvi. Oni opustili cirkev a všetko, aby Ho nasledovali. A teraz On odišiel a zanechal ich, keď ich brat zomrel. Môžem počuť, ako niektorí z nich hovoria, "No, ak na Ňom niečo je, prečo neuzdravil Svojho priateľa?" Môžem počuť, ako hovoria, "Ó, tu to máte. Vidíte, utiekol, aby sa z toho vyzul." Vidíte? A to bola tá najtemnejšia hodina, akú kedy videli. A potom tam prišiel Ježiš. Ó! Najtemnejšia hodina, potom tam prichádza Ježiš. On obyčajne prichádza v najtemnejších hodinách.

W. M. Branham, Veríš tomu? 50-0115 

Paralelné miesto Písma: Ján 11:1-44