Vážne varovanie Ducha Svätého

 Výzva   28. decembra 2023   admin


Úryvok z kázaného slova "Voľba nevesty", W. M. Branham, 65-0429E