Veľká výzva

 Základné   25. decembra 2023   admin


Boh nás vyzýva… Každého jedného. Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.

Boh nás vyzýva… Každého jedného.
Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.

V každom čase Boh hľadal ľudí, ktorí dokážu čeliť výzve veku a budú držať Božie zasľúbenie bez ohľadu na okolnosti.

To prichádza skrze predurčenie. Boh zjavuje Svoju tajnú radu svojim prorokom a oni to dávajú ďalej ľuďom.

Mnohí budú sympatizovať, mnohí začnú kráčať, mnohí prejdú veľký úsek cesty. Ale Pán Ježiš povedal, "Kto vytrvá do konca, bude spasený."

Spravodlivý Boh nechce aby niekt zahynul, tak On posiela Svoje Slovo v jednoduchosti aj takýmto spôsobom.

Spoznaj pravdu a pravda ťa vyslobodí.


›› Výzva