Atribúty Boha - Úvod

 Inspiro, Atribúty Boha   25. decembra 2023   admin


Vyvýšenie Krista

Jedna žena mi prednedávnom povedala; hovorila, „Pán Branham, je jedna vec, ktorá sa mi na vašom rozprávaní nepáči.”

No, povedal som, „Čo je to, sestra?”

A povedala, „Snažíte sa príliš vyvýšiť Krista; príliš Ho vychvaľujete. Snažíte sa z Neho urobiť niečo viac, než On je.”

Povedal som, „Ak by som mal desať tisíc jazykov, mohol by som ich vyčerpať a nikdy by som nedokázal objasniť, čím On skutočne je. On je hoden každej chvály.”

W. M. Branham, Mocný Premožiteľ, 58-0610

Nevyčerpateľný Boh

Nemôžete vyčerpať Boha. Dokázali by ste si predstaviť malého potkana, asi takto dlhého, malú myš, ktorá je pod obrovskými sýpkami v Egypte, ako hovorí, „Radšej by som mala jesť jedno zrnko pšenice na deň, mohla by som to vyčerpať predtým, ako príde ďalšia úroda.”? Dokázali by ste si predstaviť malú rybku, asi takto dlhú, ako pláva v strede oceánu a hovorí, „Radšej by som z tejto vody mala piť len striedmo, pretože, viete, raz by mohla vyschnúť.”?

W. M. Branham, Evanjelizácia času konca, 62-0603

Všetky Jeho tituly v Biblii majú do činenia s nami

Slávou Božou je Ježiš Kristus, Slávou Ježiša Krista je Jeho Cirkev. A On bol Ten Prvý. Čím On bol? On bol Počiatok času; On je Zakončením času. On bol Ten Prvý z patriarchov; On je Tým Posledným z patriarchov. On bol Cirkvou, ktorá bola v… On bol Duchom, ktorý bol v tej Efezskej Cirkvi; On je Duchom Cirkvi v Laodiceji. On je Prvý a Posledný, A až Z, Prvý, Posledný, Ten, ktorý bol a príde, Koreň a Potomok Dávidov, Ranná Hviezda, Ľalia z údolia, Sáronská Ruža!

Ó, existuje štyristo-a-niečo titulov v Biblii, ktoré Mu prináležia. Len na to pomyslite, čím On bol. A jednako bol tým pokorným Pánom Ježišom, ktorý sa narodil vo válove na kŕmenie zvierat ku chválam Božím. Čokoľvek, čo je pokorné, sledujte to, pretože to je správne. Čokoľvek, čo je veľké, je len naškrobenosť, tak tomu nevenujte žiadnu pozornosť; vidíte, je to mnoho vetra, a nič to nemá. V poriadku.

W. M. Branham, Zjavenie – 4.kapitola, #2, 61-0101


›› Atribúty Boha - články
›› 60 otázok na tému Božstva s biblickými odpoveďami ›› Božstvo ›› Pravda o Božstve ›› Kto je Ježiš Kristus? ›› Jeden Boh v mnohých prejavoch ›› Atribúty Boha