Deň a jeho posolstvo

 Prorocká služba, Výzva, Prinavrátené pravdy   12. decembra 2020   admin


Každý vek, každý deň mal svoje posolstvo od Boha. Tak, ako Boh v siedmich dňoch stvoril Zem a všetko, čo je na nej, Kristus od času apoštolov začal budovať svoju cirkev, aby bola privedená do pripravenosti na Jeho Druhý príchod, kedy si ju vezme z tohto sveta predtým, ako padnú posledné súdy na túto bezbožnú civilizáciu.

Keď Boh konal s Izraelom, aby mohol prísť zasľúbený Mesiáš, vyvolení Boží boli pripravení na tento príchod, hoci náboženskí vodcovia tej doby nedokázali rozpoznať posolstvo poslané na ich čas, nerozpoznali, čo Boh činí v ich dňoch. Oni sa dívali dozadu na to, čo Boh kedysi robil. Dnes je to tak isto. Ale Kristus nám otvára oči na to, čo Jeho Duch činí vo Svojom ľude, rozpoznávame Ježiša Krista, ako sa prejavuje vo Svojej Cirkvi a potvrdzuje Svoje Slovo.

Každé Bohom poslané posolstvo bude pokračovaním toho, čo Boh činil predtým. Bude to zhodné s Jeho Slovom a plánom ale nezhodné s ľudskými očakávaniami rozumového náboženstva.

Mojžišove posolstvo nebolo stavať archu. To bolo posolstvo Noeho. Ježišove posolstvo nebolo vyviesť národ z rúk Rimanov. To bolo Mojžišove posolstvo. Posolstvom Pavla nebolo “prijať Mesiáša a vrátiť sa do obradov Mojžišovho zákona.” Boli to Letnice, Duch Svätý.

Luther kázal ospravedlnenie vierou, ale Wesleyho posolstvo bolo viac ako to. On kázal ospravedlnenie plus posvätenie. Letniční kázali ospravedlnenie plus posvätenie plus krst Duchom Svätým. Prorok času konca prináša všetko to PLUS celé tajomstvo Božie, ktoré nebolo plne odkryté počas vekov a ktoré reformátori priniesť nemohli, pretože to ešte nebol ten čas. Dnes sme v hodine zakončenia všetkého, prinavrátenia všetkých vecí, úplne obnovenie Cirkvi do plnej čistej Pravdy Božieho zjaveného Slova, ktoré sa v nás stáva telom. To prejavuje Ježiša Krista toho istého včera, dnes i naveky.