Najnovšie preklady - text

 Novinky, Info   27. januára 2024   


Najnovšie preklady kázni W. Branhama v textovej forme do slovenčiny


Odkaz
Titul
Pridané
59-0510EKTO JE TOTO? (WHO IS THIS?), 59-0510E, Branham Tabernacle, Branham Tabernacle, Jeffersonville, IN, 71 min27.1.2024

63-1216

UVIDELI SME JEHO HVIEZDU A PRIŠLI SME SA MU POKLONIŤ (WE HAVE SEEN HIS STAR AND HAVE COME TO WORSHIP HIM), 63-1216, Ramada Inn, Ramada Inn, Tucson, AZ, 99 min

19.12.2023

50-0827A

MÁRNOTRATNÝ (PRODIGAL), 50-0827A, Tent Meeting, Tent Meeting, Cleveland, OH, no audio

13.11.2023

59-1227E

SUPERZMYSEL (A SUPER SENSE), 59-1227E, Branham Tabernacle, Branham Tabernacle, Jeffersonville, IN, 83 min

1.11.2023

54-0509

INVÁZIA NA SPOJENÉ ŠTÁTY (THE INVASION OF THE UNITED STATES), 54-0509, Branham Tabernacle, Branham Tabernacle, Jeffersonville, IN, 84 min

18.10.2023

54-1204

BOH, ZDOKONAĽUJÚCI SVOJU CIRKEV (GOD PERFECTING HIS CHURCH), 54-1204, Faith Tabernacle, Faith Tabernacle, Binghamton, NY, 93 min

9.8.2023

53-1120

DÉMONOLÓGIA (DEMONOLOGY), 53-1120, Evansville Coliseum, Evansville Coliseum, Evansville, IN, 68 min

17.1.2023

53-1112

DÉMONOLÓGIA (DEMONOLOGY), 53-1112, Sport Center, Sport Center, Owensboro, KY, 91 min

17.1.2023

53-0609A

DÉMONOLÓGIA 3.ČASŤ, ZVODNÉ DUCHY (ENTICING SPIRITS), 55-0724, Branham Tabernacle, Branham Tabernacle, Jeffersonville, IN, 121 min

17.1.2023

65-0829

DÉMONOLÓGIA, 2.ČASŤ, NÁBOŽENSKÁ SFÉRA (DEMONOLOGY, RELIGIOUS REALM), 53-0609A, Roberts Park Amphitheater, Roberts Park Amphitheater, Connersville, IN, 97 min

17.1.2023

53-0608A

DÉMONOLÓGIA, 1.ČASŤ, TELESNÁ SFÉRA (DEMONOLOGY, PHYSICAL REALM), 53-0608A, Roberts Park Amphitheater, Roberts Park Amphitheater, Connersville, IN, 54 min

17.1.2023

›› Kázne

›› Kázne - tabuľkový prehľad