Guvernér

 Výzva   28. decembra 2023   admin
Úryvok z kázaného Slova, Deň víťazstva, 63-0421, W. M. Branham:


A vravím vám, ako malej kresťanskej skupine, ktorá tu sedí dnes ráno, držte sa Božej nemennej ruky. Mali ste dočasné víťazstvo. Ale prichádza skutočný deň „V“, úplne, keď príde Ježiš. „A trúba zaznie; mŕtvi v Kristu vstanú.“ A ak nemáte tú nádej v sebe, nenechajte, aby tento deň prešiel bez toho, aby ste to dostali. Pred chvíľou som niečo počul, rád by som to zopakoval. To prišlo od, verím, že to bol Billy Sunday, ktorý urobil tú poznámku. Bol nejaký chlapec, ktorý spáchal zločin. Neviem, či ste niekedy o tom počuli alebo nie. On spáchal zločin. Uvrhli ho do väzenia… On tam bol. A tak mal súd. A ten sudca povedal… A tá porota vyšla. Oni povedali, „Nachádzame tohto chlapca vinného toho zločinu. A my, porota,“ povedali, „žiadame jeho život.“ A ten sudca povedal, „Odsudzujem ťa na smrť zavesením na povraz, až kým sa tvoj smrteľný život nepominie. A nech má Boh milosť nad tvojou dušou.“


A toho chlapca vzali do väzenia a dali ho do vnútorného väzenia, v ktorom musel zostať až do toho času, kedy mal zomrieť. A priatelia prišli ku sudcovi a povedali, „Sudca, my sme pomohli tomu, aby si bol zvolený v tomto meste. Prosíme, prosíme, nenechaj toho mladého človeka takto zomrieť.“

Práve som prišiel z Texasu, kvôli ďalšiemu, niečomu takému. Nejaký mladý muž a mladá žena a Boh ušetril ich životy. Oni mali zomrieť asi tri alebo štyri dni po tomto. Myslím, že ste všetci videli ten papier, vy ktorí ste tam so mnou boli, že oni ušetrili ich životy.

Tak oni sa prihovárali a prihovárali a prihovárali, tí ľudia, aby to neurobil. Tak zakrátko u guvernéra toho štátu… Tá matka, vonku za dverami, jedného dňa, padla pri dverách, takto a kričala, aby ju pustili dnu. A nakoniec ten človek vošiel, a povedal, „Guvernér, matka toho chlapca je tam vonku. Chce ťa vidieť.“

A ten guvernér povedal, „Priveď ju.“

A tá žena, v pokore, plazila sa po svojich rukách a nohách ku tomu guvernérovi a chytila sa jeho topánok a povedala, „Pane, to je moje dieťa. Nezabíjajte ho.“ Povedala, „On to nemal v úmysle urobiť. Dajte mu len život vo väzení. Ale neberte jeho život, guvernér.“

Ten guvernér povedal, „Dobre, pôjdem a pozriem sa na neho.“

Povedal, „V poriadku.“

Tak ten guvernér išiel do tej cely, kde on bol a oni tam vošli. Ten chlapec chcel byť arogantný. Povedal, „Priviedol som niekoho, kto ťa chce vidieť,“

A ten guvernér vošiel a povedal, „Mladý muž, rád by som s tebou hovoril.“ On bol skutočne arogantný, len tam sedel, uzatvorený do seba, nič nehovoril. On povedal, „Mladý muž, chcem, aby si so mnou hovoril. Chcem s tebou hovoriť.“ A ten chlapec sa správal, ako by ho dokonca ani nepočul. A on povedal, „Mladý muž, ja ti môžem pomôcť, ak mi to dovolíš.“

Povedal, „Vypadni odtiaľto. Nechcem počuť nič, čo ty chceš povedať.“

On povedal, „Dobre, synu…“

On povedal, „Buď ticho. Nevidíš, že som nervózny? Nechcem počuť ani jedno slovo z toho, čo ty chceš povedať.“

On povedal, „Dobre, ja prichádzam…“

On povedal, „Vypadni z tejto cely.“

Tak on odišiel. Oni zatvorili tie dvere.

Tak keď on odtiaľ vyšiel, ten chlap, ten policajt pri tej cele, pri tých dverách povedal, „Ty si ten najhlúpejší človek.“

On povedal, „Jednako, kto bol ten cvok?“

On povedal, „To bol guvernér tohto štátu.“

Povedal, „Nie, nie guvernér. Ten jediný človek, ktorý ma mohol omilostiť a ja som ho vyhnal z cely! Jediný človek, ktorý mohol podpísať moje omilostenie a ja som ho vyhodil z cely!“

Ako ten guvernér vyšiel von, povedal, „On si vybral.“

Tak tá posledná vec, ktorú ten chlapec povedal, keď mu oni dali čiernu kuklu cez jeho tvár, aby ho obesili; keď mu natesno zatiahli ten povraz, nasadili mu kuklu. On povedal, „Pomyslite na to. Guvernér stál v mojej cele a on by ma omilostil, ak by som ho nevyhodil von.“

Ako my vieme dnes ráno, že ten Guvernér nestojí dnes ráno pri našej cele? Nevyhadzujte ho, ak ste nikdy neprijali od Neho omilostenie. Nie len guvernér, ale Kráľ, ten Jediný, ktorý vás môže omilostiť, On môže stáť pri tej malej cele, v ktorej ste žili dlhý čas. Prečo Ho len nenecháte vojsť, ak ste to neurobili, ak ste sa Mu kompletne nevydali?

Jedného dňa zistíte, že tento malý pokorný spôsob, o ktorom si myslíte, že to je len kopa hlúposti, kopa ľudí, ktorí nevedia, o čom hovoria, vy zistíte, že ten Guvernér je dnes ráno tu. Ak máte potrebu, ak ste v malej cele nemoci, z ktorej sa nemôžete dostať, ten Guvernér je tu. Ten Guvernér sveta, On je spravodlivý, On vás vypustí. On prichádza. On podpísal vaše omilostenie. On vám to chce dnes ráno dať. Nezavrhujte to.

Skloňme naše hlavy na chvíľu.

Ak chcete teraz skutočné víťazstvo, s vašimi sklonenými hlavami, prečo sa nepoddať a nech ten Guvernér Štátu, nech ten Guvernér dnes ráno podpíše vaše omilostenie. On je pripravený vás vypustiť; vypustiť vás z hriechu, vypustiť vás z nevery, vypustiť vás z choroby, vypustiť vás zo všetkého, čo chcete. Urobte to, zatiaľ čo sa modlíme.

Teraz sa modlite svojím vlastným spôsobom. Hovorte ku nemu. Vidíte?

Ten dozorca by mohol pohovoriť s guvernérom. To by neurobilo nič dobré. Vidíte? Ten chlapec musel hovoriť s guvernérom. Vidíte?

Vy musíte hovoriť s guvernérom. Ak ste chorí, hovorte s Ním. Ak ste zhrešili a urobili niečo zlé, hovorte s Ním. On má pre vás milosť.

Nebeský Otče, my sme vďační. A ja, Pane, som Ti tak zaviazaný. Nie je žiaden spôsob, aby som Ti kedy splatil dlh môjho hriechu. Bol som v cele jedného dňa, pretože som sa narodil v tej cele. Vedel som, čo znamenala sloboda. A tá cena bola tak veľká, ja som ju nemohol zaplatiť. Ale som tak rád, že toho dňa, keď si Ty navštívil moju celu, som rozpoznal, že to bol ten Jediný, ktorý ma mohol omilostiť. Ten jediný spôsob, ako som kedy mohol byť slobodný a mať víťazstvo, úplné víťazstvo, bolo prijať to omilostenie, ktoré si Ty podpísal pre mňa. A dnes som slobodný.

Som tak šťastný, Pane. Robím návštevy z väzenia do väzenia, od tých, ktorí majú obavy ohľadom manželstva, ktorí sú chorí a v horúčke, ktorí sú chorí a vo väzení, tých, ktorí sú hriešni a vo väzení, tých, ktorí sú zmätení a v pochybnosti a vo väzení. Idem z cely do cely, hovoriac im, že ten Guvernér práve prechádza okolo, ospravedlňuje každého, vypúšťa každého.

Otče, Ty poznáš srdce ľudí, ktorí sú dnes tu. Nech je toto deň „V“, úplný deň „V“. Nech toto je deň, keď každý jeden, Pane, dnes, prijme to víťazstvo. Udeľ to, Pane. Nech je každá chorá osoba uzdravená, ktorá je dnes v tejto budove.