Scenár drámy času konca

 Výzva   28. decembra 2021   admin


Toto je krátka „lekcia histórie“, ktorá nám má pomôcť lepšie porozumieť, ODKIAĽ pochádzame (duchovne), a KAM ideme. AKÉ hnutie alebo plán nám Boh priniesol ako jednotlivcom; kde sme (duchovne) v tomto storočí. Sme potomkami Božími skrze Jeho Slovo alebo produktom ľuďmi-zostrojeného náboženstva?


›› Scenár drámy času konca - PDF